Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата декларация за защита на личните данни Ви информира относно личните данни, които се събират от 2axion LLC в рамките на изпълнението на задълженията ни като доставчик на услуги и игри, както и относно обработката, съхраняването и опазването на събраните данни. Защитата на вашите лични данни е много важна за нас.

Тази политика за поверителност посочва как ние използваме личната информация, събрана в nemexia.bg. Моля, прочетете тази политика за поверителност преди да използвате nemexia.bg или да предоставите лична информация. Като използвате сайта, Вие приемате практиките, описани в тази политика на поверителност. Тези практики могат да бъдат променени, но всички промени ще бъдат обявени и промените ще се отнасят само за бъдещи дейности и информация, а не със задна дата. Ние Ви насърчаваме да разгледате политиката за поверителност, когато посещавате сайта, за да се уверите, че сте разбрали как личната информация, която предоставите, ще бъде използвана.

Забележка: Политиката за поверителност се отнася само за този уеб сайт. Ако се свържете с други уеб сайтове, моля прегледайте политиките за поверителност, публикувани на тези сайтове.

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние събираме лична информация, като имейл адреси и т.н., когато са доброволно предоставени от нашите посетители. Предоставената от Вас информация се използва, за да изпълним Вашето изрично поискване на услуга. Тази информация се използва само, за да изпълним Вашите конкретни искания, освен ако не ни дадете разрешение да я използваме по друг начин, например да я добавим към един от нашите пощенски списъци.

COOKIE / ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

В сайта могат да се използват cookies (бисквитки) и технология за проследяване в зависимост от предлаганите функции. Бисквитката и технология за проследяване са полезни за събиране на информация, например тип на браузъра и операционната система, проследяване на броя на посетителите на сайта, както и разбиране как посетителите използват сайта. Бисквитките могат също да помогнат за персонализиране на сайта за посетители. Лична информация не може да бъде събрана чрез бисквитки и други технологии за проследяване, обаче, ако сте предоставили преди това лична информация, "бисквитките" може да бъдат обвързани с такава информация. Общата бисквитка и статистика от технологията за проследяване на информацията може да бъдат споделяни с трети страни.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние може да обменяме информация с правителствени агенции или други фирми, които ни помагат при предотвратяване на измами. Ние може да го направим, когато: (1) е разрешено или изисквано от закона; или (2) се опитваме да се защитим срещу предотвратяване на реална или потенциална измама или неоторизирани сделки, или (3) разследване на измама, която вече се е случила. Информацията не се предоставя на тези компании за маркетингови цели.

АНГАЖИМЕНТ ЗА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Вашата лична информация се съхранява сигурно. Само упълномощени служители и агенти (които са се съгласили да пазят информацията сигурна и конфиденциална) имат достъп до тази информация. Всички имейли и бюлетини от този сайт Ви позволяват да се откажете от допълнителни писма.

Ние си запазваме правото да правим промени в тази политика за поверителност.
Всички промени в тази политика за поверителност ще бъдат публикувани.